Vilka faktorer reglerar utvecklingen av granembryon fram till plantbildning? Vi använder somatisk embryogenes (SE) som ett modellsystem för att lära oss mer om hur embryoutvecklingen regleras av yttre faktorer som tillgång på kväve. Med denna kunskap kan vi också förbättra SE-processen för plantproduktion inom skogsbruket.

The development of embryos and early plant development is not well known in conifers. We are using somatic embryogenesis as a model system to study the details of the developmental process, from early stage embryos to plants. In particular, we are interested in what different nitrogen sources are required during the developmental process, and how the different sources may affect development into a normal plant.  The results from the project can have direct implications for the industrial  process of Norway spruce plant production by somatic embryogenesis supported by Sveaskog together with other Swedish forestry companies.

Host Company: Sveaskog Förvaltnings AB

PhD student: Johanna Carlsson
Supervisors: Ulrika Egertsdotter,

Finnvid Prescher (Industry supervisor)

Presentation from the 2nd general meeting